M K A L I S T   C N C   S E R V I S

MKalist – CNC servis je osnovan 2017. godine kao samostalna zanatska radionica koja se bavi obradom metala.
Garantujemo visok i jednak kvalitet obrade bez obzira na količinu obradjenih komada.
Kvalitetne mašine pored kompjuterski kontrolisane preciznosti dozvoljavaju i brzu obradu.
Ističemo se kvalitetom, brzinom i postavanjem rokova. Stalno usavrsavamo proizvodnju i tehnologiju u cilju postizanja sto boljih rezultata.
Mkalist – CNC servis je saradnik i vodeći kooperant firmama u Srbiji i inostranstvu.